Status

Vi vil presentere og oppdatere status her, så bare følg med.

  • Status for barnehjemmet så langt er at:
  • Vi har fått tomt av myndighetene og ønsker å bygge på den.
  • Vi har kjøpt hus så barna har et hjem og vokser opp i en storfamilie
  • Barna er på plass og flere kommer
  • Medarbeidere er på plass og lever med barna
  • Vi har noen gode, trofaste støttespillere og faddere, men trenger flere

Status på tomta

Vi har tomta, men ikke økonomi til å sette igang arbeidet der ennå. Vi burde ha bygget et gjerde rundt for å markere området, men det er vanskelig slik situasjonen er i dag. Årsaken er todelt, den økonomiske siden hos oss og myndighetenes klarering av området. Vi trenger mer penger for å begynne bygging av tomta, men i første omgang er det gjerdet rundt tomta som er viktig. Planene er klare og formalitetene er i orden.Tomta ligger i et nyetablert område litt utenfor byen og mye må gjøres fra myndighetenes side før vi kan komme ordentlig i gang. Myndighetene har ikke startet utbyggingen av blant annet strømnettet, og vi mangler vann og kloakknett for hele området. Det har også vært store forsinkelser i hele regionen på grunn av sterk uro, og myndighetene må klarere området og komme i gang med sine forberedelser før vi kan starte.

Status på huset

Vi kjøpte en tomt med tre hus innenfor et inngjerdet område i en etablert del av byen. I et av husene er et rom avsatt til kontor, som brukes av lederen for hjemmet. I nyhetsbrevene vil dere kunne lese en del om hvordan det er og hva vi har gjort. Det har blant annet vært nødvendig med en del vedlikehold og reparasjoner for å ivareta husene og standarden som trengs for å gi barna det de trenger. Dessuten er det noe utstyr og enkelte sikkerhetsforhold vi også må ta hensyn til. Barnas sikkerhet er satt høyt og vi har tilrettelagt en del for at barna skal ha barnevennlige forhold i trygge omgivelser. De har dessuten en del aktiviteter de kan ta del i ute og inne.

Status på økonomi

Vi trenger og vil alltid trenge faddere og støttepartnere! Vi trenger hjelp til det økonomiske til enhver tid. Slik situasjonen er i dag, har vi faste støttepartnere og faddere som gir trofast og regelmessig! Tusen takk til alle dere som er med oss og gir oss muligheter til å drive barnehjemmet. MEN vi trenger flere og flere barn kommer. Du kan lese mer om faddere og støttepartnere her og noe om regnskapet her.

Status med hensyn til barna og skolegang

Av hensyn til barna vil vi ikke beskrive hvert barn men heller presentere en generell informasjon. Dersom du er fadder og ønsker en oppfølging eller status om ditt barn, ber vi deg ta kontakt med oss direkte. Du vil også som fadder få en jevnlig statusoppdatering direkte fra oss.Men vi har pr. i dag 12 barn i hjemmet fordelt jevnt på begge kjønn. I alder er de fra spebarnsstadiet til nesten tenåring. De kommer fra ulike forhold, men felles for dem alle er at foreldrene ikke er en del av deres hverdag. Alle barn i skolealder går på skole og vi har valgt å sende dem til en veletablert kristen skole i byen. Skolen har nært samarbeid med oss med tanke på felles religion og ståsted. Vi ønsker dessuten at barna skal ha en utdanning med kvalitet og beskyttelse fra religiøs diskriminering. Det har vært mobbe- og voldelige tendenser tidligere ved de lokale skolene overfor andre barn fra kristne hjem, så vi forsøker å unngå dette med våre barn.

Oppsummering:

Vi trenger:

  • Flere støttespillere og faddere for de nye barna som kommer.
  • Vi trenger flere penger til å bygge på tomta vi har fått av myndighetene.

Notice: compact(): Undefined variable: limits in /home/3/w/womint/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /home/3/w/womint/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853