Barnehjemmet i Niger er en realitet!

Vi er nå igang med barnehjemmet i Niger. Det var i 2006 forberedelsene startet for fullt. Tomt fikk vi raskt av myndighetene som ønsket oss velkommen og som har et nært samarbeid med oss. I påvente av å få bygge på tomta har vi kjøpt et hus som fungerer godt slik det er i dag. Barna begynte å strømme på i 2008 og vi er nå godt i gang. Noen utfordringer har det vært i oppstarten, men nå har det stabilisert seg og flere barn er i ferd med å komme.

Det var i 2006 da vi var på teamtur til Niger at noen av oss ønsket å ta tak i utfordringen det er å starte et barnehjem. Utgangspunktet var at en av kirkens medlemmer fødte tvillinger, men døde i barselseng. Hun ba kirken om å ta seg av tvillingene. Det var to av i alt 9 barn.

Behov for et barnehjem var også utgangspunktet for å komme i gang. Det finnes ingen som tar seg av barn som er forlatt eller bor på gatene. Myndighetene var svært positive og ga oss en tomt vi kan bygge på. Av ulike grunner har vi ikke kommet i gang med byggeprosesser på tomta fordi det blant annet har vært mye uro i området og vi har ikke økonomi til å komme i gang ennå.

Markedsføring og innsamling av midler ble igangsatt raskt, og etter et par år kjøpte vi en tomt med tre hus på slik at vi raskt kunne komme i gang med barn som virkelig trengte et hjem umiddelbart. Kjente og trofaste medarbeider i WOM ble plukket ut og satt som ledere i hjemmet. De har en tøff oppgave med å ta vare på egne barn og barnehjemmets barn til enhver tid.

Vår satsing så langt er å bygge opp gode relasjoner i et familiært miljø. Barna er omgitt av gode voksne og deres barn som kan gi dem en unik mulighet til å oppleve kjærlighet og fellesskap som i en storfamilie. Barna er med i fellesskapet og alle tar godt vare på hverandre.

Så langt i prosessen satser vi på et barnehjem fylt av kjærlighet og fellesskap i ett hjem. Barna følges tett opp til enhver tid av de voksne som er tilgjengelige hele døgnet. På dette tidspunktet er det ikke snakk om et institusjonsliknende hjem, men et HJEM som en storfamilie som preges av tett og god voksenkontakt og fellesskap hvor alle fungerer sammen og hjelper hverandre.


Notice: compact(): Undefined variable: limits in /home/3/w/womint/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /home/3/w/womint/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853