Nyheter

PiH Sverige, Danmark, Norge 29.05.17 – 31.05.17. Ed Piorek kommer.

Partners in Harvest skal ha konferanse i Tønsbergområdet. Olav og Unni Slåtten samt Terje Liverød inviterer og leder. Ed Piorek kommer og forkynner Guds Ord. Ed Piorek forkynner om Guds Farshjerte med en sterk salvelse. Mer informasjon om program kommer. Sett av dagene allerede nå!

 

Møtekalender